مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ دی ۲۱, سه‌شنبه

رفسنجانی، در حلقه افسانه‌سرایی‌ها علی افشاری

نوشته ای است خواندنی و جالب
اکبر هاشمی رفسنجانی سیاستمداری مهم در تاریخ معاصر ایران است. اهمیت و اثرگذاری وی بیش از آنکه ناشی از فعالیت‌های وی و موقعیتش در جغرافیایی سیاسی و معادلات قدرت باشد، به میزان زیادی محصول افسانه سرایی‌هایی است که پیرامون وی از سوی موافقان و مخالفان صورت گرفته است. واکنش و حجم زیاد مطالب و تحلیل‌هایی که بعد از فوت وی منتشر شده است، گویای تداوم این افسانه سازی‌ها است که نشان می‌دهد همچنان شبح وی بر عرصه سیاسی ایران حداقل تا چند صباحی باقی می‌ماند. البته میراث سیاسی او تأثیراتی بر سیاست بحران زده ایران دارد. اما افسانه سازی‌ها در هر دو سوی میدان نقش بیشتری خواهند داشت..........رفسنجانی، در حلقه افسانه‌سرایی‌ها

هیچ نظری موجود نیست: