ه‍.ش. ۱۳۹۵ دی ۲۳, پنجشنبه

اندرزنامه‌های کهن ایرانی زمانه را چو نکو بنگری همه پند است

اندرزنامه‌های کهن ایرانی زمانه را چو نکو بنگری همه پند استاگر کشف یک سکه باستانی نشان از نوع داد و ستد و روابط اقتصادی گذشته دارد، اگر یک تار نخ، نوع پوشش، هنر و صنایع اجداد ما را مُعیّن می­‌کند و اگر در یک قطعه سفال و یا مفرغ نشانه‌هایی از ابزار و وسایل زندگی و نوع معیشت ایرانیان باستان دیده می‌شود، میراث فرهنگی گذشتگان هم، دریچه‌ای است برای آشنایی با فرهنگ، اخلاق، روابط انسانی و نگرش آنان به هستی و انسان.

هیچ نظری موجود نیست: